Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
AMASYA / MERZİFON - Merzifon Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Okul Aile Birliği Genel Kurulu

2013–2014 Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurulu ve öğrenci velileri toplantısı; 23 Ekim 2013 Çarşamba günü saat 15.00’de, aşağıdaki gündem maddeleri ile okulumuzda yapılacaktır. 

  G Ü N D E M                          :

1-      Açılış.

2-      Divan Teşekkülü.

3-      Okul Müdürünün Konuşması

4-      Gündemin okunup ekleme ve çıkarma taleplerinin oylanması,

5-      Geçen Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunarak, ibrası. (Okul Aile Birliği Yönetmeliği    11. madde)

6-      2013–2014 Öğretim yılı Okul Aile Birliği Yönetim ve Denetleme Kuruluna üye seçimi. (Okul Aile Birliği Yönetmeliği 12–14. madde)

7-      Okulumuz ihtiyaçlarının karşılanması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

8-      Okulumuzun eğitim ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için öneriler,

9-      Okul Disiplin Kuruluna üye seçimi (Ödül ve Disiplin Yönetmeliği 34. madde)

10-  Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonuna üye seçimi (Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri     Yönetmeliği 45. Madde)

11-  Okulumuz Zümre Başkanlar Kuruluna 2 üye seçimi (Eğitim Bölgesi ve Eğitim Kurulları Yönergesi 14. Madde)

12-  Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre gönüllü velilerin seçimi ve Okulumuz Sosyal Etkinlikler Kuruluna 2 üye seçimi (Sosyal      Etkinlikler Yönetmeliği 8. ve 9. madde)

13-  Dilek ve Temenniler.

14-  Kapanış.

Yayın: 2013-10-10 - Güncelleme: 2013-10-10 16:27:38 - Görüntülenme: 279